เนื้อหา

สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)

(8.2) สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)

22/05/2561

สขร.1เดือนเมษายน 2561 

22/05/2561

สขร.1เดือนมีนาคม 2561 

--/--/----

สขร.1เดือนกุมภาพันธ์ 2561 

--/--/----

สขร.1เดือนมกราคม 2561 

--/--/----

สขร.1เดือนธันวาคม 2560

--/--/----

สขร.1เดือนพฤศจิกายน 2560

04/11/2560

สขร.1เดือนตุลาคม 2560

04/10/2560

สขร.1เดือนกันยายน 2560

04/09/2560

สขร.1เดือนสิงหาคม 2560

04/08/2560

สขร.1เดือนกรกฎาคม 2560

03/07/2560

สขร.1เดือนมิถุนายน 2560

05/06/2560

สขร.1เดือนพฤษภาคม 2560

05/05/2560

สขร.1เดือนเมษายน 2560

04/04/2560

สขร.1เดือนมีนาคม 2560

06/03/2560

สขร.1เดือนกุมภาพันธ์ 2560

06/02/2560

สขร.1เดือนมกราคม 2560

04/01/2560

สขร.1เดือนธันวาคม 2559

01/12/2559

สขร.1เดือนพฤศจิกายน 2559

01/11/2559

สขร.1เดือนตุลาคม 2559

03/10/2559

สขร.1เดือนกันยายน 2559

01/09/2559

สขร.1เดือนสิงหาคม 2559

01/08/2559

สขร.1เดือนกรกฎาคม 2559

01/07/2559

สขร.1เดือนมิถุนายน 2559

01/06/2559

สขร.1เดือนพฤษภาคม 2559

02/05/2559

สขร.1เดือนเมษายน 2559

04/04/2559

สขร.1เดือนมีนาคม 2559

01/03/2559

สขร.1เดือนกุมภาพันธ์ 2559

03/02/2559

สขร.1เดือนมกราคม 2559

04/01/2559

สขร.1เดือนธันวาคม 2558

03/12/2558

สขร.1เดือนพฤศจิกายน 2558

03/11/2558

สขร.1เดือนตุลาคม 2558

03/10/2558

สขร.1เดือนกันยายน 2558

03/09/2558

สขร.1เดือนสิงหาคม 2558

03/08/2558

สขร.1เดือนกรกฎาคม 2558

02/07/2558

สขร.1เดือนมิถุนายน 2558

02/06/2558

สขร.1เดือนพฤษภาคม 2558

02/05/2558

สขร.1เดือนเมษายน 2558

02/04/2558

สขร.1เดือนมีนาคม 2558

02/03/2558

สขร.1เดือนกุมภาพันธ์ 2558

02/02/2558

สขร.1เดือนมกราคม 2558

02/01/2558

สขร.1เดือนธันวาคม 2557

02/12/2557

สขร.1เดือนพฤศจิกายน 2557

02/11/2557

สขร.1เดือนตุลาคม 2557

02/10/2557

สขร.1เดือนกันยายน 2557

02/09/2557

สขร.1เดือนสิงหาคม 2557

02/08/2557

สขร.1เดือนกรกฎาคม 2557

02/07/2557

สขร.1เดือนมิถุนายน 2557

02/06/2557

สขร.1เดือนพฤษภาคม 2557

02/05/2557

สขร.1เดือนเมษายน 2557

02/04/2557

สขร.1เดือนมีนาคม 2557

02/03/2557

สขร.1เดือนกุมภาพันธ์ 2557

02/02/2557

สขร.1เดือนมกราคม 2557

02/01/2557

สขร.1เดือนธันวาคม 2556

02/12/2556

สขร.1เดือนพฤศจิกายน 2556

02/11/2556

สขร.1เดือนตุลาคม 2556

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์