ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

krutannounce

เรื่อง การสอบคัดเลือกและประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว และกำหนด วัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามที่ จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ได้มีประกาศจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

จังหวัดนครสวรรค์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามแนบท้ายประกาศนี้ และเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งส่งผลให้จังหวัดนครสวรรค์ ต้องเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อดังกล่าว ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีมาตรการผ่อนปรน จังหวัดนครสวรรค์จึงขอประกาศสอบคัดเลือกประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว และกำหนดวัน เวลา สถานที่ 

อ่านรายละเอียด 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์