สถิติ "ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครสวรรค์"

Down Load ข้อมูลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครสวรรค์

2563-------------------------------------------

- เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 <update 64-03-23>

- เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 <update 63-12-17>

- เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 <update 63-11-20>

- เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 <update 63-11-20>

- เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 <Covid-19>

- เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 <Covid-19>

- เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 <update 63-08-25>

- เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 <Covid-19>

- เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 <Covid-19>

- เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 <update 63-04-03>

- เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 <update 63-03-24>

2562-------------------------------------------

- เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 <update 63-02-18>

- เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 <update 63-01-17>

- เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 <update 63-01-17>

- เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 <update 62-11-13>

- เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 <update 62-11-13>

- เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 <update 62-08-30> 

- เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 <update 62-08-21>

- เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 <update 62-08-19>

- เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 <update 62-06-22>

- เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 <update 62-05-25> 

- เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 <update 62-04-05>

- เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 <update 62-03-29>

2561--------------------------------------------

- เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 <update 62-02-28>

- เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 <update 62-01-29>

- เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 <update 61-12-25>

- เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 <update 61-11-15>

- เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 <update 61-10-08>

- เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 <update 61-09-13>

- เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 <update 61-08-14>

- เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 <update 61-06-19>

- เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 <update 61-05-10>

- เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 <update 61-05-10>

- เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 <update 61-04-17>

- เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 <update 61-03-15>

2560-------------------------------------------

- เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 <update 61-03-15>

- เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 <Update 61-01-10>

- เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 <Update 61-01-10>

- เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 <Update 61-01-10>

- เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 <Update 61-01-10>

- เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 <Update 61-01-10>

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 <Update 60-09-07>

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 <Update 60-09-07>

เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 <Update 60-09-07>

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 <Update 60-09-07>

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 <Update 60-04-26>

เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 <Update 60-04-26>

2559--------------------------------------------

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 <Update 60-02-22>

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 <Update 60-02-22>

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 <Update 60-02-22>

เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 <Update 59-12-02>

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 <Update 59-11-05>

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 <Update 59-09-19>

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 <Update 59-08-15>

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 <Update 59-07-14>

เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 <Update 59-06-10>

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 <Update 59-05-04>

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 <Update 59-04-06>

เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 <Update 59-03-06>

2558---------------------------------------------------

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 <Update 59-02-04>

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 <Update 59-01-25>

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 <Update 58-12-25> 

เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 <Update 58-11-25>

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 <Update 58-10-26>

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 <Update 58-09-25>

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 <Update 58-08-25>

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 <Update 58-07-24>

เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 <Update 58-06-25>

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 <Update 58-05-25>

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 <Update 58-04-24>

เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 <Update 58-03-25> 

 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เริ่มจัดทำโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 ในช่วงปี พ.ศ.2514-2526 ได้ทำการสำรวจปีละ 2 รอบ โดยรอบแรกเป็นการสำรวจนอกฤดูการเกษตร ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม รอบที่ 2 เป็นการสำรวจในฤดูกาลเกษตร ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน และช่วงปี พ.ศ.2527-2540 ทำการสำรวจเป็นปีละ 3 รอบ คือ รอบที่ 1 สำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ รอบที่ 2 สำรวจในเดือนพฤษภาคม รอบที่ 3 สำรวจในเดือนสิงหาคม และช่วงปี พ.ศ.2541-2543 ทำการสำรวจเพิ่มขึ้นอีก 1 รอบ เป็นรอบที่ 4 ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลเป็นรายไตรมาส

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นไป การสำรวจโครงการนี้ได้จัดทำเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน ส่วนการเสนอผลการสำรวจนั้น ในปี พ.ศ. 2544 นำเสนอทุกเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม โดยนำเอาข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งละ 3 เดือน มาประมวลผลและหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน) ซึ่งผลของการสำรวจจะสะท้อนถึงค่าประมาณของเดือนที่อยู่กึ่งกลางคาบเวลาสำรวจนั้นๆ และการเสนอผลตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป  

ในการนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำข้อมูลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรของจังหวัดนครสวรรค์ ในรอบแต่ละเดือน UpLoad ให้ผู้ใช้ข้อมูลได้ทำการ DownLoad ข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบตารางสถิติ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลด้านแรงงานของผู้ใช้ข้อมูลต่อไป 

upDate by : P.Warayuth : 256403231508

  


  

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 37 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์