ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

krutannounce

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

       ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ โดยรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๙๓ นั้น

         การรับสมัครได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จังหวัดนครสวรรค์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดติดตามได้ Link ต่อไปนี้

<อ่านรายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ>

 

<สถานที่สอบและแผนผังห้องสอบตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ> 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(สำเนา)


เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

       ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑๑ อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครสอบได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น ๔ ถนนสวรรคืวิถี อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๙๓ เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ 

<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่ม>

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์