สถิติ "เศรษฐกิจมหภาค จังหวัดนครสวรรค์"


ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 


 

ตารางผลิตภัณฑ์จังหวัดนครสวรรค์ แบบปริมาณลูกโซ่ อนุกรมเวลา 2552-2561 GPP CVMs Time Series Data 2009-2018 (Excel File)

ตารางผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด เรียงลำดับตามมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด/รายได้เฉียต่อคนต่อปี 2561 Sort the Provincial by Gross Provincial Product/Sort the Provincial by GPP Per Capita 2018p. (Excel File)

 


 

ตารางผลิตภัณฑ์จังหวัดนครสวรรค์ แบบปริมาณลูกโซ่ อนุกรมเวลา 2538-2560 GPP CVMs Time Series Data 1995-2017 (Excel File)

ตารางผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด เรียงลำดับตามมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด/รายได้เฉียต่อคนต่อปี 2560 Sort the Provincial by Gross Provincial Product/Sort the Provincial by GPP Per Capita 2017p. (Excel File)

 


 

แหล่งข้อมูล : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประมวลผลข้อมูล : สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 30 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์