Info Graphic

sostat ecostat nastat

100 chinessnewyearfinish1cover

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ

<Download>
Update:255903071009

info60-04

สถานการณ์ด้านการจัดการขยะของจังหวัดนครสวรรค์เป็นอย่างไร 

<Download>
Update:256009211245

ecoinfo001cover

รายจ่ายคนนครสวรรค์ปี 57 เป็นอย่างไร

<Download>
Update:255902291338

 

 

 

  

 

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์