กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2564

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์ ได้ข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564 โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะโดยมี ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ร่วมพิธี ฯ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์

ทั้งนี้ในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าฯ และให้ทุกจังหวัดจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันสำคัญดังกล่าวขึ้น โดยมีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมือง ทั้งด้านการศาสนา การศึกษา และอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ อีกทั้งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ซึ่งเรียกว่า “เงินถุงแดง” ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราชได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยเหตุนี้ ทางราชการถือเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อให้รัฐบาล และประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 09:30 น.

นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจด ปี 2564) ระดับสถิติจังหวัด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม Best Western Plus Wanda Hotel จังหวัดนนทบุรี
การประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

25640320a

รับตรวจประเมินส่วนราชการที่มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09:30 น.

นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจประเมินส่วนราชการที่มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจประเมินส่วนราชการในการดำเนินงานจัดประกวดบ้านเมืองน่าอยู่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 9 หน่วยงาน
ในการนี้ นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ และ นักศึกษาฝึกงานจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ และสรุปข้อมูลและภารกิจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดโดยสังเขปแก่คณะทำงานทราบ

25640317a

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยนางสาวนิตยา จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมที่ประชุมนำเสนอสรุปผลการดำเนินการที่ผ่านมาในปี 2563 การจัดทำชุดข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ของจังหวัด การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog : GD Catalog) ระดับจังหวัด และพิจารณาร่างรายการข้อมูลตามประเด็นสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ 2 ประเด็น ได้แก่ ผู้สูงอายุ และปัญหาภัยแล้ง เพื่อนำมาจัดทำบัญชีข้อมูลหรือรายการข้อมูล (Data Catalog) และข้อมูลดิจิทัล (Digitize Data) รวมทั้งทบทวนองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้เหมาะสมกับการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบข้อมูลเป็นดิจิทัล นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูล (open data) ต่อไป

 

Present by P.Warayuth

Update : 256404011015

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 29 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์