ชุดข้อมูลกลาง

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารพื้นที่

จังหวัดนครสวรรค์ประจำปี 2560

 

ผลการดำเนินงานโครงการการจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2560

 

จากการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้ข้อสรุปในการจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ 3 ด้าน จำนวน 4 เรื่อง คือ ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยเรื่อง ข้าว การท่องเที่ยว ด้านสังคม ประกอบด้วยเรื่อง ผู้สูงอายุ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเรื่อง ขยะ ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดได้นำประเด็นการจัดทำชุดข้อมูลดังกล่าวทั้ง 4 เรื่อง จัดทำเป็นเอกสารประกอบด้วย

   1.Mindmap

   2.ชุดข้อมูลสถิติทางการ

   3.ชุดคำอธิบายตัวชี้วัด(Metadata)

   4.บทความวิเคราะห์สถานการณ์

   5.Infographic

เพื่อใช้ในการศึกษารายละเอียดชุดข้อมูล ตาม Link ที่ปรากฎด้านล่างนี้

 

      ชุดข้อมูลด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

      ชุดข้อมูลด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว

      ชุดข้อมูลด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

      ชุดข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  : ขยะPresent by P.Warayuth

Update  256009211231


 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์