กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ร่วมพิธีเปิดการรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรักจังหวัดนครสวรรค์ 

25611119e

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์นำโดย นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดการรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ณ ห้องโถงชั้น1 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า) อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรมเปิดรับลงทะเบียนดังกล่าว นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานนำข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึง 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร โดยได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ในโอกาสพิธีเปิดงาน ดังกล่าวฯ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม ในการนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ด้วย ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ขึ้นพร้อมกันกับที่ว่าการอำเภออีก 15 อำเภอ ของจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดเส้นทางการปั่น โดยเริ่มจากศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ลอดใต้สะพานเดชาติวงศ์ ผ่านตัวเมืองปากน้ำโพ ผ่านสี่แยกสะพานเดชาติวงศ์ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ไปหยุดพักที่บึงบอระเพ็ด แล้ววกกลับ ผ่านสะพานดุสิตาภูมิ เพื่อปั่นรอบตัวเมืองปากน้ำโพอีกครั้ง และสิ้นสุดที่จุด start คือหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ รวมระยะทาง 25.1 กิโลเมตร จึงขอเชิญชวน ประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561
สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยตนเองที่ www.nakhonsawan.go.th หรือสมัครได้ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอและที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:00 - 16:00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นในการสมัครด้วยตนเอง

ช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้ สถิติจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติฯ มารับลงทะเบียนในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

กิจกรรมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ร่วมพิธีเปิด การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ประจำปี 2561

25611114b

เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น. สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ โดย นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิด การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น5 เทศบาลนครนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 

การนี้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ และมี นางปภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่าสภากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานการดำเนินงานจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8

เหล่ากาชาดจังหวัด เป็นองค์กรการกุศลเพื่อมนุษยธรรมที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่ได้รับความทุกข์ยาก โดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง การจัดประชุมเหล่ากาชาดภาค 8 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ของเหล่ากาชาดจังหวัด ที่จะนำความรู้ ประสบการณ์ที่รับไปปรับใช้ในพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล ตามหลักการของกาชาดที่ว่า “มนุษยธรรม ความไม่ลำเอียง ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ บริการอาสาสมัคร ความเป็นเอกภาพ และความเป็นสากล” สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์ได้รับเกียรติให้เจ้าภาพจัดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาด จากจังหวัดสุโขทัย นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก และอุทัยธานี รวมทั้งสิ้น 400 คน

25611114a

กิจกรรมวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

25611109a

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์โดย นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วัดวิเวกวายุพัด พระอารามหลวง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.พิเชษ ดุรงคเวโรจน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และประชาชนถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมถวายเงินบิจาคโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวนเงิน 1.2 ล้านบาท เพื่อใช้ในการบูรณะพระอารามและเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน ต่อไป

วัดวิเวกวายุพัด เดิมชื่อ วัดช่องลม สร้างตั้งเมื่อ พ.ศ.2400 ด้วยความศรัทธาของบรรพชนชาวบ้านจิก ต่อมาปี พ.ศ. 2435 ได้ย้ายข้ามมาอยู่ที่ในปัจจุบัน ซึ่งมีชาวบ้านมีจิตศรัทธายกที่นาให้จำนวน 11 ไร่เนื่องจากที่เดิมถูกน้ำเซาะจนตลิ่งพังถึงเสากุฎิในช่วงเวลาน้ำท่วม ในปี พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จมาประทับแรม ณ พระราชาวังบางปะอิน และได้เสด็จโดยทางชลมารคมาประพาสที่วัดนี้เนืองๆ เนื่องจากตั้งอยู่ในที่ที่รมณียสถานเป็นที่สราญพระราชหฤทัยมาก พระองค์จึงทรงพระราชทานนามวัดนี้ใหม่ว่า วัดวิเวกวายุพัด

present by P.Warayuth

update : 256111211038

 

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 23 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์