กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00 น.

ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองนครสวรรค์

นายนิคม วัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยนางสาวกุลศยา นุชเวช และนางสาวสุจิตรา องอาจ สถิติอำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองนครสวรรค์ เดือนพฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
การเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์งานสำรวจข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายสำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นของเครือข่ายอำเภอเมืองนครสวรรค์ที่มีต่อสำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ขอขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ ตลอดปี 2563 และที่ผ่าน

25631103a

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00 น.

ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอตาคลี

นางสาววไลลักษณ์ นุ่มคง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยนางสาวปิยนุช ไพศาลธรรม และนางสาววิภาวี สาริกา สถิติอำเภอตาคลี์ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอตาคลี เดือนพฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอตาคลี ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
การเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์งานสำรวจข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายสำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นของเครือข่ายอำเภอตาคลีที่มีต่อสำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ขอขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ ตลอดปี 2563 และที่ผ่านมา

25631103b

Update : 256311051037

by P.Warayuth

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์