โครงการสำรวจในเดือนพฤศจิกายน 2560

survey01

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ โดยกลุ่มปฏิบัติการสถิติ มีโครงการสำรวจข้อมูลสถิติประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ทราบ ดังนี้

     1.โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2560

     2.โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2560

     3.โครงการสำรวจความพิการ พ.ศ. 2560

     4.โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560

     5.โครงการสำรวจการติดตามความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงิน พ.ศ. 2560

     6.โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2560

     7.โครงการประมวลผลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2560

     8.โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2561

ซึ่งทางสำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดส่งพนักงานแจงนับเข้าทำการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลตามพื้นที่ที่กำหนด

ในการนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มปฏิบัติการสถิติ ขอขอบคุณครัวเรือนของประชาชนที่ได้รับการสุ่มเป็นหน่วยตัวอย่างในแต่ละโครงการ ในการตอบสัมภาษณ์กับพนักงานแจงนับของสำนักงาน และหากท่านมีข้อสงสัยประการใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ หมายเลข 0-5680-3579 หรือ 0-5680-3580 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

Present by P.Warayuth

update : 256011011305

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์