โครงการสำรวจข้อมูลในจังหวัดนครสวรรค์ เดือนพฤศจิกายน 2562

 projectsurvey-62-11

โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 056-803579 คุณนริศรา บัวเกตุ

พื้นที่โครงการสำรวจ

1.อำเภอเมืองนครสวรรค์ 2.อำเภอโกรกพระ 3.อำเภอชุมแสง
4.อำเภอหนองบัว 5.อำเภอบรรพตพิสัย 6.อำเภอเก้าเลี้ยว
7.อำเภอตาคลี 8.อำเภอท่าตะโก 9.อำเภอไพศาลี
10.อำเภอพยุหะคีรี 11.อำเภอลาดยาว 12.อำเภอตากฟ้า

13.อำเภอแม่วงก์

14.อำเภอแม่เปิน

15อำเภอชุมตาบง

1. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563 (สพค.63)

​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมรายชื่อครัวเรือนและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของครัวเรือน ที่จะนำมาเพื่อใช้เป็นกรอบตัวอย่างสำหรับดำเนินการสำรวจโครงการต่างๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2562

2. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สศส.62)

​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน
ระยะเวลาดำเนินการ​ : 7 - 20 พฤศจิกายน 2562

3. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 (สรง.62)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลของประชากรที่มีงานทำและยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 12 พฤศจิกายน 2562

4. โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562 (สทค.62) 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนประชากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ต และใช้โทรศัพท์มือถือ รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้อินเทอร์เน็ตของประชากร
ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 15 พฤศจิกายน 2562 

5. ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ :เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน
ระยะเวลาดำเนินการ : 1- 10 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

 

Present by P.Warayuth

........................Update 256211010847

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์