โครงการสำรวจข้อมูลในจังหวัดนครสวรรค์ เดือนมกราคม 2563

โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 056-803579 คุณนริศรา บัวเกตุ

พื้นที่โครงการสำรวจ

1.อำเภอเมืองนครสวรรค์ 2.อำเภอโกรกพระ 3.อำเภอชุมแสง
4.อำเภอหนองบัว 5.อำเภอบรรพตพิสัย 6.อำเภอเก้าเลี้ยว
7.อำเภอตาคลี 8.อำเภอท่าตะโก 9.อำเภอไพศาลี
10.อำเภอพยุหะคีรี 11.อำเภอลาดยาว 12.อำเภอตากฟ้า

13.อำเภอแม่วงก์

14.อำเภอแม่เปิน

15อำเภอชุมตาบง

1. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 (สศส.63)

​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน
ระยะเวลาดำเนินการ​ : 7 - 20 มกราคม 2563

3. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 (สรง.63)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลของประชากรที่มีงานทำและยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 12 ธันวาคม 2563

4. ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์ :เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน
ระยะเวลาดำเนินการ : 1- 10 มกราคม 2563

5. โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 (ขต.63)

วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายรับทั้งสิ้นในรอบไตรมาสที่ผ่านมาจากสถานประกอบการตัวอย่าง
ระยะเวลาดำเนินการ​ : 1 - 20 มกราคม 2563 

6. โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์ :เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานในการประกอบอาชีพของประชากร
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 12 มกราคม 2563

7. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามแผนปฏิรูปประเทศ

​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน
ระยะเวลาดำเนินการ​ : 2 - 16 มกราคม 2563

8. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานรัฐบาล พ.ศ. 2563 (ครบ 6 เดือน)

​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาลในรอง 6 เดือนที่ผ่านมา
ระยะเวลาดำเนินการ​ : 27 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2562

 

 

Present by P.Warayuth

........................Update 256301010845

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์