วารสาร "สถิติสรรสาระ"

cover-sjารสาร : สถิติสรรสาระ 

ฉบับที่ 183

ประจำเดือน กันยายน

-----------------------------------------------------------------

เรื่องเด่นในฉบับ

1.นครสวรรค์วันนี้ 
 - การกระจายตัวของประชากรจังหวัดนครสวรรค์
 - คุณภาพชีวิตของประชากรจังหวัดนครสวรรค์

2.สถิติน่าสนใจ 
 - ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไทย เดือนกันยายน
 - สถิติแรงงานผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560

3.ในหลวงกันเรื่องสถิติ "ข้าวหนึ่งกระสอบมีกี่เมล็ด"

4.เกร็ดความรู้ง่าย ๆ ให้ความสุขกับชีวิต เรื่อง "ข้อคิดดี ๆ ในการทำงาน ตามพระราชดำรัสของพ่อ"

 

 

..........................................Present by : P.Warayuth

Download วารสาร สถิติสรรสาระ 

วารสารฉบับรายเดือน สำหรับเพื่อนชาวสถิติ จัดทำโดย สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

ปี 2561  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

+ ฉบับที่ 183 ประจำเดือนตุลาคม

+ ฉบับที่ 182 ประจำเดือนกันยายน

+ ฉบับที่ 181 ประจำเดือนสิงหาคม

+ ฉบับที่ 179 ประจำเดือนมิถุนายน

+ ฉบับที่ 178 ประจำเดือนพฤษภาคม

+ ฉบับที่ 176 ประจำเดือนเมษายน

+ ฉบับที่ 175 ประจำเดือนมีนาคม

+ ฉบับที่ 174 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

+ ฉบับที่ 173 ประจำเดือนมกราคม 

ปี 2560  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

+ ฉบับที่ 172 ประจำเดือนธันวาคม

+ ฉบับที่ 171 ประจำเดือนพฤศจิกายน

+ ฉบับที่ 170 ประจำเดือนตุลาคม 

+ ฉบับที่ 169 ประจำเดือนกันยายน

+ ฉบับที่ 168 ประจำเดือนสิงหาคม

+ ฉบับที่ 167 ประจำเดือนกรกฎาคม

+ ฉบับที่ 166 ประจำเดือนมิถุนายน

+ ฉบับที่ 165 ประจำเดือนพฤษภาคม

+ ฉบับที่ 164 ประจำเดือนเมษายน

+ ฉบับที่ 163 ประจำเดือนมีนาคม

+ ฉบับที่ 162 ประจำเดือนมกราคม

ปี 2559  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

+ ฉบับที่ 161 ประจำเดือนธันวาคม

+ ฉบับที่ 160 ประจำเดือนพฤศจิกายน

+ ฉบับที่ 159 ประจำเดือนตุลาคม

+ ฉบับที่ 158 ประจำเดือนกันยายน

+ ฉบับที่ 157 ประจำเดือนสิงหาคม

+ ฉบับที่ 154 ประจำเดือนพฤษภาคม

+ ฉบับที่ 153 ประจำเดือนเมษายน

+ ฉบับที่ 152 ประจำเดือนมีนาคม

+ ฉบับที่ 151 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

+ ฉบับที่ 150 ประจำเดือนมกราคม

ปี 2558  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

+ ฉบับที่ 149 ประจำเดือนธันวาคม

+ ฉบับที่ 148 ประจำเดือนพฤศจิกายน

+ ฉบับที่ 147 ประจำเดือนตุลาคม

+ ฉบับที่ 146 ประจำเดือนกันยายน

+ ฉบับที่ 144 ประจำเดือนกรกฎาคม

+ ฉบับที่ 143 ประจำเดือนมิถุนายน

+ ฉบับที่ 142 ประจำเดือนพฤษภาคม

+ ฉบับที่ 141 ประจำเดือนเมษายน

+ ฉบับที่ 140 ประจำเดือนมีนาคม

+ ฉบับที่ 139 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

+ ฉบับที่ 138 ประจำเดือนมกราคม

ปี 2557  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

+ ฉบับที่ 137 ประจำเดือนธันวาคม

+ ฉบับที่ 136 ประจำเดือนพฤศจิกายน

+ ฉบับที่ 135 ประจำเดือนตุลาคม

+ ฉบับที่ 134 ประจำเดือนกันยายน

+ ฉบับที่ 130 ประจำเดือนเมษายน

+ ฉบับที่ 129 ประจำเดือนมีนาคม

+ ฉบับที่ 128 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

+ ฉบับที่ 127 ประจำเดือนมกราคม

ปี 2556 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

+ ฉบับที่ 126 ประจำเดือนธันวาคม

+ ฉบับที่ 125 ประจำเดือนพฤศจิกายน

+ ฉบับที่ 123 ประจำเดือนเมษายน

+ ฉบับที่ 122 ประจำเดือนมีนาคม

+ ฉบับที่ 121 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

+ ฉบับที่ 120 ประจำเดือนมกราคม

ปี 2555 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

+ ฉบับที่ 119 ประจำเดือนธันวาคม

+ ฉบับที่ 118 ประจำเดือนพฤศจิกายน

+ ฉบับที่ 117 ประจำเดือนตุลาคม

+ ฉบับที่ 116 ประจำเดือนกันยายน

+ ฉบับที่ 115 ประจำเดือนสิงหาคม

+ ฉบับที่ 114 ประจำเดือนกรกฎาคม

+ ฉบับที่ 113 ประจำเดือนมิถุนายน

+ ฉบับที่ 112 ประจำเดือนพฤษภาคม

+ ฉบับที่ 111 ประจำเดือนเมษายน

+ ฉบับที่ 110 ประจำเดือนมีนาคม

+ ฉบับที่ 109 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

+ ฉบับที่ 108 ประจำเดือนมกราคม

ปี 2554 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

+ ฉบับที่ 107 ประจำเดือนธันวาคม

+ ฉบับที่ 106 ประจำเดือนพฤศจิกายน

+ ฉบับที่ 105 ประจำเดือนตุลาคม

 

 Update by P.Warayuth 256111131444

, ก
.
'/'!ก
0.%$%
!1ก
0 ก
ก2
 2561

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 31 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์